head_bn_item

Cultura da empresa

Innovación

A innovación pode levar ao desenvolvemento

Realizado

Loitar e gañar reside na rápida execución

Equipo

A gloria do equipo é a súa propia gloria

Valor

A existencia debe crear valor

Misión da empresa

Servir aos clientes, inspirar aos compañeiros, volver á sociedade e reflectir o valor

Visión da empresa

Convértete nunha empresa global de clase mundial no campo dos negocios

Política de xestión

Orientado ás persoas, dependendo do progreso tecnolóxico

Política de calidade

Excelente calidade, busca perfecta

Política ambiental

Cumprimento das leis e regulamentos, aforro de enerxía e redución do consumo, creando unha economía verde